Vereniging van Jamin Franchisenemers

Visie


Jamin heeft ‘verwenwinkels’ verspreid over het hele land. Hierbij wordt samengewerkt met franchisers die deze winkels als zelfstandig ondernemer exploiteren. Iedere franchisenemer heeft daarbij een contract met Jamin winkelbedrijven waarbij het uitgangspunt is dat het ondernemen vanuit de gezamenlijkheid gebeurt; de formule de franchisegever en de franchiseondernemers. Niet vanuit het ‘ik’ of het ‘zij’ denken maar vanuit het ‘wij’ denken, wordt daarin samengewerkt. Iedere ondernemer is daarbij lid van de Vereniging van Jamin Franchisers. Deze vereniging behartigt de belangen van de ondernemers en geeft daarbij input aan de formule. Er zijn afspraken binnen de formule waarbij wijzigingen in het beleid door de vereniging akkoord moeten worden bevonden. Hiernaast gaat de vereniging verder; zij neemt haar eigen verantwoordelijkheid en geeft gevraagd en ongevraagd input voor het beleid van Jamin aan de directie van Jamin Winkelbedrijven. Het bestuur bespreekt deze zaken op minimaal 8 formele momenten met de directie tijdens het zogenaamde JOP-overleg. Ook worden algemene ledenvergaderingen gehouden en regiobijeenkomsten met de ondernemers. We moeten namelijk delen en werken vanuit de visie dat we samen verder komen.