Vereniging van Jamin Franchisenemers

Privacy statement


Privacy Beleid

De website “jaminfranchise.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Vereniging van Jamin Detaillisten, statutair gevestigd te Oosterhout en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40103930. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Vereniging van Jamin Detaillisten garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

 Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Vereniging van Jamin Detaillisten gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Vereniging van Jamin Detaillisten gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Vereniging van Jamin Detaillisten, van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Vereniging van Jamin Detaillisten rekening te houden met uw voorkeuren.

Uw gegevens kunnen opgeslagen zijn op onze computersystemen en opslagmedia (e-mailberichten, documenten, en dergelijke) maar ook in ons administratie systeem. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Vereniging van Jamin Detaillisten, t.a.v. Adresregistratie. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Contact opnemen kan ten alle tijde via onze website https://www.jaminfranchise.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens worden vanzelfsprekend veilig opgeslagen, wanneer u via onze website berichten naar ons stuurt dragen wij zorg voor een SSL beveiliging waardoor uw gegevens niet in andere handen kunnen vallen. In de situaties waarbij wij uw gegevens met derden moeten delen, denk bijvoorbeeld aan onze administratiesoftware, zullen wij nauwlettend in de gaten houden dat ook onze partners de juiste beveiliging toepassen.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@jaminfranchise.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Dit kan naar Krombraak 2, 4906 CR te Oosterhout. Vereniging van Jamin Detaillisten voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle

U kunt uw persoonlijke gegevens altijd inzien en aanpassen, vooralsnog is dit enkel op aanvraag.

Datalekken

Wanneer wij op de hoogte worden gesteld door een van onze partners of zelf achter een lek in ons systeem komen zullen wij deze lekken, indien nodig, melden bij Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zullen wij alle getroffen personen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het lek, de oorzaak en het gevolg ervan.

Privacybeleid andere websites

Op https://www.jaminfranchise.nl zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Vereniging van Jamin maakt gebruik van cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies die als doel hebben u als consument te volgen of te identificeren. Wanneer wij dit in de toekomst wel van plan zijn om bijvoorbeeld bezoekerstatistieken te verzamelen zullen wij u nadrukkelijk om toestemming vragen om deze cookies te accepteren.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Dan kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier of naar info@jaminfranchise.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons beleid op deze website.